Wiadomość wydrukowana ze stron: www.handball.pl

Dlaczego kibice kochają handball - badanie rozwiało tajemnicę


2017-01-18 12:44:55 inf. własna/Studia Socjologiczne

Kibicowanie daje nam odetchnąć od problemów i poczuć się sobą – takie wnioski płyną z badania kibiców piłki ręcznej, przeprowadzonego przez socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego. W zeszłym roku zostało zrealizowane naukowe badanie kibiców szczypiorniaka  "Społeczny Portret Kibica Piłki Ręcznej". Wortal handball.pl włączył się w to badanie, nagłaśniając tę naukową inicjatywę.
 

Podyskutuj z Handball.pl na Facebooku - zapraszamy!


Głównym celem badania było przybliżenie się do zrozumienia fenomenu kibicowania. Innymi słowy, próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle kibicujemy?


Na początku warto odpowiedzieć na pytanie o to, kim jesteśmy „my”. Okazuje się bowiem, że większość fanów szczypiorniaka stanowią przedstawiciele klasy średniej. Wyznacznikiem tej kategorii była tradycyjna klasyfikacja zawodów EGP (od nazwisk jej twórców: Erikson, Goldthorpe i Portocarero).

Gdyby brać pod uwagę tylko osoby pracujące, to klasa średnia stanowiłaby 87% próby. Gros kibiców szczypiorniaka to ludzie młodzi, którzy dopiero zdobywają wykształcenie – kategoria osób uczę się/ studiuję to aż 42% wszystkich badanych.

Analizując jednak te wyniki należy mieć na uwadze, że wybór narzędzia dystrybuowanego za pomocą stron internetowych, przyczynił się do większego udziału osób młodych oraz z wyższym wykształceniem. Takie osoby posiadają odpowiedni kapitał ułatwiający poruszanie się po sieci i dotarcie do odpowiednich dla siebie grup tematycznych.

Główna hipoteza badania zakładała, że kibicowanie, zwłaszcza te zaangażowane (czyli doping, wyjazdy itp.) jest odpowiedzią na doświadczane przez nas codziennie napięcia, wynikające z pewnego porządku społecznego, w którym funkcjonujemy: „Współczesny system kapitalistyczny oparty jest na fundamentach protestanckich, a zatem ascetycznych postawach, gloryfikujących indywidualny sukces, gdzie pożądana jest powściągliwość emocjonalna.
 

Taki porządek społeczny sprzyja zatem napięciom, erozji więzi społecznych, a w konsekwencji atomizacji społeczeństwa” – czytamy w świeżo opublikowanym artykule.


Takie napięcia sprzyjają pojawieniu się nostalgii. Często słyszymy przecież, że „kiedyś życie było prostsze”, a „ludzie byli sobie bliżsi”. Postawy nostalgiczne są zatem doskonałym miernikiem codziennych napięć.
 

Jak na tym tle wypadli kibice szczypiorniaka w Polsce?
 

Okazało się, że najczęściej wskazywali na stwierdzenie „dawniej ludzie byli sobie bliżsi”. Aż 82% badanych fanów zgodziło się właśnie z takim zdaniem. Drugim najliczniej wybieranym określeniem było „kiedyś ludzie mieli mniej zmartwień”. Badani fani szczypiorniaka najczęściej czują zatem nostalgię za wspólnotą oraz beztroską.
 

Wskaźniki nostalgii Procent
Dawniej ludzie byli sobie bliżsi 82%
Kiedyś życie było prostsze 48%
Jesteśmy dzisiaj mniej spontaniczni 41%
W dzisiejszych czasach coraz częściej NIE czuje się sobą 21%
Kiedyś ludzie mieli mniej zmartwień 58%
Źródło: Studia Socjologiczne

 

Uzyskane rezultaty wskazywałyby, że w kibicowaniu będziemy szukać przede wszystkim przeżyć wspólnotowych oraz odreagowania swoich zmartwień. Wyniki studium, wskazują jednak, że kibicujemy, ponieważ „podczas meczu zapominamy o codziennych sprawach” (85%) oraz „możemy spontanicznie okazywać nasze emocje” (77%). Na motywację wspólnotową wskazało tylko 36% badanych.


Nie oznacza to bynajmniej, że taka wspólnota nie istnieje. Ze stwierdzeniem, że kibice mojego klubu tworzą wspólnotę zgodziło się aż 78% respondentów, a 59% spośród nich czuje się częścią tej wspólnoty.


„Zmienną różnicującą tę przynależność jest przestrzeń zazwyczaj zajmowana przez kibiców na hali. Najbardziej zaangażowani fani, zasiadający na sektorach dopingowych, są grupą najczęściej deklarującą poczucie przynależności do wspólnoty kibiców. Powyżej średnich wskazań dla próby znaleźli się także fani zasiadający na sektorach podłączających się do dopingu. Interpretacja tego wyniku może być dwojaka, bowiem doping może budować poczucie wspólnoty wśród kibiców lub być jej wyrazem”.


Przede wszystkim jednak kibicowanie służy oczyszczaniu emocji. Kultura kibicowania, w porównaniu do kultury obowiązującej nas na co dzień, ma bowiem poszerzone normy: na hali wolno więcej niż w codziennym życiu.


Innymi słowy, kibicując wkraczamy w stan "ekscytującej liminalności”: wychodzimy poza obowiązującą kulturę – nie dotyczą nas obecne na co dzień ograniczenia i możemy sobie pozwolić, aby dać ponieść się emocjom. Przekraczamy pewne normatywne granice co staje się źródłem tej "ekscytacji” i pozwala na pewien rodzaj emocjonalnego katharsis.


Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI, na próbie 608 kibiców piłki ręcznej. Na naszych łamach, autor badania Mateusz Grodecki z Instytutu Socjologii UW, chciał podziękować wszystkim osobom, które pomogły w promocji tego przedsięwzięcia, a zwłaszcza kibicom, którzy poświęcili swój czas na wypełnienie kwestionariusza.

Cały artykuł został opublikowany w 223 numerze czasopisma naukowego "Studia Socjologiczne”, s. 305-331.

 

 Copyright © 2010 Handball.pl - All rights reserved.