Wiadomość wydrukowana ze stron: www.handball.pl

Kotwicki wygrał z ZPRP - ruszy lawina odszkodowań?


2018-12-04 08:37:11 inf. własna/ZPRP

Krzysztof Kotiwcki dopiął swego. Polski szkoleniowiec wygrał sprawę z Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce o wykonywanie zawodu trenera piłki ręcznej mimo braku licencji A, wprowadzonej przez handballową centralę.

 

Podyskutuj z Handball.pl na Facebooku - zapraszamy!

 

Kursy na licencję wprowadził ZPRP i kosztowały około 50-ciu trenerów ponad 200 tysięcy złotych. Teraz wyrok otwiera drogę do roszczeń, bo wynika z niego, że kursy… nie były potrzebne do wykonywania zawodu. Udowodnił to w sądzie Kotwicki.
 

W przesłanym handball.pl oświadczeniu, reprezentujący Krzysztofa  Kotwickiego, mec. Marek Stopczyński wyjaśnił dlaczego Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla trenera.


- Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i stwierdził prawo Krzysztofa Kotwickiego do wykonywania zawodu trenera piłki ręcznej w pełnym zakresie. W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny podkreślił, że prawo do wykonywania zawodu wynika bezpośrednio z Konstytucji RP i może być ograniczane wyłącznie w drodze ustawy, a nie regulaminów organizacji sportowych – pisze Marek Stopczyński.
 

- Sąd Apelacyjny, mając świadomość co do doniosłości wyroku dla środowiska sportowego podkreślił, że Ustawa o sporcie nie przewiduje uzależniania prawa do wykonywania zawodu trenera od posiadania takich czy innych kategorii licencji, które zdaniem Sądu mają charakter jedynie prestiżowy i nie mogą stanowić podstawy do ograniczania dostępu do wykonywania zawodu trenera w poszczególnych kategoriach rozgrywek. Sąd Apelacyjny ponadto przychylił się do stanowiska Sądu Okręgowego, że regulamin licencji trenerskich ZPRP został uchwalony niezgodnie ze statutem i fakt jego zmiany na ostatnim Walnym Zjeździe ZPRP nie może mieć wpływu na treść orzeczenia – dodaje Stopczyński.
 

- Jak wskazywał powód Krzysztof Kotwicki w treści apelacji, wyrok ten może stanowić rodzaj prejudykatu dla dalszych roszczeń odszkodowawczych wobec ZPRP tytułem wydatków poniesionych na kursy licencyjne oraz z powodu pozostawania przez kilka  lat bez pracy w klubach Superligi mimo, otrzymywanych od Prezesów klubów propozycji. Stanowić także może podstawę do wystąpienia o przyznanie uprawnień trenerskich w dowolnej postaci. Zdaniem powoda wyrok Sadu Apelacyjnego powinien zmusić Zarząd ZPRP do podjęcia rozwiązań systemowych w tym zakresie, w przeciwnym razie ich brak będzie skutkował również roszczeniami ze strony innych trenerów.  Wyrok jest prawomocny, a strona pozwana została obarczona kosztami postępowania – napisał do handball.pl Marek Stopczyński.
 

O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy ZPRP. 

 

- System wydawania licencji trenerskich wprowadzony przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce jest spójny z systemem licencyjnym Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej w ramach tzw. RINCK Convention. Zdecydowana większość państw europejskich wprowadziła i skutecznie stosuje system licencyjny, który jest spójny (jak system licencyjny ZPRP) z systemem ustanowionym w ramach RINCK Convention.

Prawo i  kompetencje do tworzenia systemu licencyjnego trenerów daje ZPRP  Ustawa o sporcie - art. 13 ust. 1 punkt 2 -  która stanowi, że to polskie związki sportowe (w tym przypadku ZPRP) mają wyłączne prawo do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.

Zarząd Związku  – zgodnie ze statutem ZPRP – ma kompetencje do tworzenia zasad współzawodnictwa sportowego w piłce ręcznej oraz sprawuje nadzór nad ich przestrzeganiem. Ma również prawo do ustanawiania sytemu licencji trenerskich  i  ich wydawania.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce skonsultuje się z Ministerstwem Sportu i Turystyki w tej sprawie. Obecnie prowadzone są dalsze analizy prawne. ZPRP skorzysta z dalszych możliwości prawnych i skieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy czytamy w oświadczeniu ZPRP.

 

Co sądzi o sprawie Krzysztof Kotwicki? Przeczytaj jego oświadczenie!

 Copyright © 2010 Handball.pl - All rights reserved.