Belka - przyjaciel recznej
Handball.pl
A A A
Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego ZPRP - decyzja w styczniu
11.12.2018 12:36 Źródło: inf. własna
komentarzy 0

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłosił konkurs na dyrektora ogłosił koknurs na dyrektora sportowego ZPRP. Ma on zastapić na tym stanowisku p.o. dyrektora Damiana Drobika, który pełnił tę funkcję po zwolnieniu Jerzego Eliasza.

 

Podyskutuj z Handball.pl na Facebooku - zapraszamy!

 

Idealny kandydat powinien miećwyższe wykształcenie, znać język angielski, mieć sześcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i doskonale orientować się w sprawach szkoleniowych piłki ręcznej.

 

ZPRP postawił też warunek, by każdy kandydat napisał minimum czteroletni plan szkoleniowy dla polskiego handballu.

 

Kandydatury można zgłaszać do 27 grudnia 2018 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7-go stycznia,

 

Poniżej prezentujemy wymagania przedstawione potencjalnym kandydatom przez ZPRP:

 

Wymogi formalne:

Wykształcenie wyższe z zakresu studiów menedżerskich, w zakresie kultury fizycznej lub zarządzania;


Kopie dokumentów potwierdzających ww. wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie;


Oświadczenie lub kopie innych dokumentów potwierdzające staż i charakter wykonywanej pracy oraz uzyskane kwalifikacje zawodowe istotne w pracy Dyrektora Sportowego (studia podyplomowe, kursy, itp.);


Doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem co najmniej 6 lat;


Życiorys uwzględniający doświadczenia z projektów menadżerskich i sportowych; udokumentowanie dotychczasowej pracy zawodowej;


Posługiwanie się oficjalnym językiem IHF [Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej] oraz językiem EHF [Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej], tj. językiem angielskim;


Znajomość ustawy o sporcie oraz innych aktów prawnych dotyczącychkultury fizycznej i sportu;


Znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem umów zawartych z Ministerstwem Sportu i Turystyki;


Znajomość prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji szkolenia;


Pisemny projekt – koncepcja pracy na stanowisku wraz z wstępnym planem wieloletniego programu organizacji pracy Pionu Sportowego Związku na okres co najmniej czteroletni. Program powinien uwzględniać proces szkolenia i jego organizacji w tym Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej, Szkół Mistrzostwa Sportowego i kadr narodowych;


Znajomość obsługi komputera i programów komputerowych MS Excel, MS Word,


Dyspozycyjność, w tym również gotowość do częstych wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych);


Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim pozwalającym na pracę na w/w stanowisku;


Prawo jazdy kat. B;


Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Główne obowiązki:

Realizacja programów w zakresie działalności w sporcie wyczynowym oraz w sporcie dzieci i młodzieży;


Merytoryczny nadzór i monitoring nad realizowanymi przez ZPRP programami i zadaniami;


Współpraca z komisjami ZPRP;


Stworzenie projektu poszukiwania i zarządzania rozwojem utalentowanych zawodników;


Monitoring i ocena realizacji efektów pracy trenerów i wyników zawodników w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego;


Współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi w zakresie innowacyjności procesu szkolenia sportowego;


Koordynacja procesu szkolenia, dokształcania i doskonalenia kompetencji kadr zawodniczych i trenerskich ZPRP;


Przygotowanie i nadzorowanie dokumentacji merytoryczno-finansowej dotyczącej szkolenia sportowego ZPRP;


Przygotowywanie niezbędnych do realizacji zadań regulaminów i zarządzeń;


Prowadzenie bieżącej dokumentacji procesu szkoleniowego;

Procedura i przebieg konkursu:

Komisja konkursowa rozpatrzy nadesłane oferty i przedstawi wybrane kandydatury na stanowisko Dyrektora Sportowego wraz z uzasadnieniem do rozpatrzenia przez Prezesa ZPRP;


Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest nie później niż dnia 07.01.2019 r.;


Komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może wnioskować o unieważnienie konkursu;


Ostateczne wyniki konkursu ogłosi ZPRP;


Związek Piłki Ręcznej w Polsce zastrzega sobie prawo unieważnienia wyników konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie jego postępowania;

Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Konkurs na Dyrektora Sportowego” w terminie do godz. 16:00 dnia 27.12.2018 r. na adres: Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ul. Puławska 300 A, 02-819 Warszawa (decyduje data wpływu wniosku do biura Związku).


Nie będą rozpatrywane oferty składane przez pełnomocników w imieniu zainteresowanych osób oraz złożone po w/w terminie.  

Koszulka box 2 300 nad newsletter
TAGI: zprp  
oceń 0 (0 głosów)
 
podziel się artykułem
0
Akademia Gniezno
Koszulka box 4 300 nad newsletter
www.czesciauto24.pl
Czy polscy piłkarze ręczni, którzy w grupie 1 rywalizują z Niemcami, Izraelem i Kosowem, awansują do EHF Euro 2020?
Zapisz się, a będziesz otrzymywać newsy prosto
na Twoją skrzynkę e-mailową!
Wpisz swój e-mail
handball.pl © 2009 - 2010 | Created by MadKittens