Handball.pl - bilboard
Belka - przyjaciel recznej
PGNiG Superliga (M)
A A A
Nafciarze poza zasięgiem Arki - Płock rozbił Gdynię (wideo)
27.02.2019 08:57 Źródło: inf. własna/PGNiG Superliga
komentarzy 0

W meczu 20. serii PGNiG Su­per­li­gi Orlen Wisła Płock podejmowała Arkę Gdy­nia. Nafciarze nie dali gościom żadnych szans, wygrywając 36:17.
 

Wisła Płock rozbiła Arkę Gdynia w Orlen Arenie (Fot. PGNiG Superliga)
Podyskutuj z Handball.pl na Facebooku - zapraszamy!


Trze­ba uczci­wie po­wie­dzieć, że Arka nie po­wie­si­ła dzi­siaj wy­so­ko po­przecz­ki. Naf­cia­rze od pierw­szych minut za­gra­li mocno w obro­nie, wy­pro­wa­dza­li kon­try i szyb­ko od­sko­czy­li na pięć bra­mek. Sporo ocho­ty do gry prze­ja­wiał Ziga Mla­kar, który bar­dzo szyb­ko uzbie­rał na swoim kon­cie czte­ry tra­fie­nia.

O czas mu­siał po­pro­sić tre­ner Dawid Nils­son, bo jego pod­opiecz­ni wy­glą­da­li na mocno za­gu­bio­nych.  Po po­wro­cie na par­kiet Naf­cia­rze prze­strze­li­li dwie sy­tu­acje sam na sam, co po­zwo­li­ło go­ściom na chwi­lo­wą ko­sme­ty­kę wy­ni­ku, ale to było wszyst­ko, na co było dzi­siaj Arkę stać.

Go­ście nie mieli po­my­słu na płoc­ką pod­wyż­szo­ną bronę, czę­sto od­da­jąc piłkę pro­sto w ręce prze­ciw­ni­ka. To po­zwa­la­ło go­spo­da­rzom wy­pro­wa­dzać ko­lej­ne kon­try i pod­wyż­szać pro­wa­dze­nie, które w 22.​min. wy­no­si­ło już 14:5.

Tak naprawdę to nie wiem, co mam powiedzieć o tym meczu, bo momentami wglądało to tak, jakbyśmy mieli po raz pierwszy styczność z piłką ręczną.
Krystian Wołowiec (Arka Gdynia)
Pod ko­niec tej czę­ści spo­tka­nia kilka uda­nych in­ter­wen­cji za­no­to­wał Ma­ciej Pień­czew­ski, przez co mecz się tro­chę wy­rów­nał. Nie prze­szko­dzi­ło to jed­nak ORLEN Wiśle zejść na prze­rwę z za­licz­ką dzie­się­ciu bra­mek.

Obraz gry po zmia­nie stron nie uległ zmia­nie. Naf­cia­rze cały czas grali uważ­nie w obro­nie, co i rusz wy­pro­wa­dza­jąc kon­try w pierw­sze lub dru­gie tempo. W bram­ce po­ma­gał Adam Bor­be­ly i nasza prze­wa­ga cały czas rosła. Wi­śla­cy po­zwa­la­li sobie na coraz to bar­dziej wi­do­wi­sko­we akcje, które do­ce­ni­ła rów­nież pu­blicz­ność.

W 45. min. przy sta­nie 27:12 o czas po­pro­sił tre­ner Xa­vier Sa­ba­te, ale nie miało to już więk­sze­go zna­cze­nia dla ogól­ne­go ob­ra­zu gry. Naf­cia­rze grali „swoje”, pró­bu­jąc róż­nych usta­wień w ataku za­rów­no tak­tycz­nych, jak i per­so­nal­nych.

Wię­cej czasu na bo­isku otrzy­ma­li On­drej Zdra­ha­la, Ma­te­usz Gó­ral­ski, czy Ziga Mla­kar, co z pew­no­ścią było czę­ścią planu przy­go­to­wań do re­wan­żo­we­go meczu z Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg.

 

Powiedzieli po meczu:

Krystian Wołowiec (Arka Gdynia): Wisła dzisiaj nie pozwoliła pokazać nam się z dobrej strony. Tak naprawdę to nie wiem, co mam powiedzieć o tym meczu, bo momentami wglądało to tak, jakbyśmy mieli po raz pierwszy styczność z piłką ręczną. Biegaliśmy, jak dzieci we mgle i wydaje mi się, że to jest najtrafniejsze określenie tego meczu.
 

[wideo] Krystian Wołowiec z Arki o meczu z Wisłą

 


Adam Lisiewicz (Arka Gdynia): Ten mecz w naszym wykonaniu to kompromitacja. Z cały szacunkiem dla klasy ORLEN Wisły Płock, nie możemy tutaj przyjeżdżać i tak po prostu dostawać lanie. Musimy w każdym meczu pokazywać walkę i zaangażowanie, a dzisiaj tego nie było, dlatego wynik jest, jaki jest.

 

Z ORLEN Wisłą nie można grać na chodzonego, bo to kończy się właśnie tak - siedem bramek zdobytych do przerwy i to jest wstyd. 17:7 do przerwy, druga połowa znowu dziesięcioma bramkami. Musimy sobie szczerze porozmawiać, bo z takim graniem nie mamy czego szukać w Superlidze.

 

[wideo] Adam Lisiewicz z Arki po meczu z Wisłą

 


Xavier Sabate (trener ORLEN Wisły Płock): Jestem zadowolony, że tacy zawodnicy jak Tomek Gębala krok po kroku dostaje coraz więcej minut i gra coraz lepiej. Cieszy również, że Ondrej Zdrahala, który w ostatnim czasie narzekał na kilka drobnych urazów, jest coraz bardziej gotowy do gry, bo potrzebujemy wszystkich zawodników.

 

Podobało mi się dzisiaj nasze zaangażowanie, zawodnicy wykonali dzisiaj dobrą robotę. Teraz mamy mało czasu, ale postaramy się przygotować na rewanż przeciwko Bjerringbro-Silkeborg. 

 

[wideo] Trener Wisły Xavi Sabate po meczu z Arką

 


Orlen Wisła Płock – Arka Gdy­nia 36:17 (17:07)

 

Wisła: Wichary, Borbely - Mihić 3, Racotea 4, Zdrahala 2, Mlakar 8, Toledo 2, Piechowski 1, Krajewski 5, Obradović 1, Daszek 1, Góralski 4, T.Gębala 3, Moya, Tarabochia 2

Arka: Ćwikliński 2, Całujek 2, Przysiek, Jasowicz, Kamyszek 3, Czaja, Pieńczewski, Lisiewcz 2, Jamioł 4, Rychlewski 2, Skwierawski, Wolski 2, Wołowiec, Rutkowski

Handballowe_zeszyty_3
oceń 0 (0 głosów)
 
podziel się artykułem
0
akademia_300_369
Bransoletki 1 nad wynikami - reklama
Koszulka box 2 300 nad newsletter
Czy tegoroczny sezon PGNiG Superligi K i M z powodu koronawirusa odbędzie się zgodnie z planem?
Zapisz się, a będziesz otrzymywać newsy prosto
na Twoją skrzynkę e-mailową!
Wpisz swój e-mail
handball.pl © 2009 - 2010 | Created by MadKittens