Handball.pl - bilboard
Belka - przyjaciel recznej
PGNiG Superliga (M)
A A A
Znakomita obrona i kontra Nafciarzy - Chrobry nie sprostał Wiśle (wideo)
02.02.2019 21:51 Źródło: inf. własna/PGNiG Superliga
komentarzy 0

W meczu 16. serii PGNiG Su­per­li­gi ORLEN Wisła Płock po­ko­na­ła Chro­bre­go Gło­gów 29:21. Naf­cia­rze za­im­po­no­wa­li przede wszyst­kim po­sta­wą w de­fen­sy­wie oraz grą z kon­try.

 

Wisła pewnie wygrała z Chrobrym (Fot. SPR Wisła Płock)
Podyskutuj z Handball.pl na Facebooku - zapraszamy!


Po­dob­nie jak w Miel­cu Naf­cia­rze roz­po­czę­li spo­tka­nie usta­wie­niem 5-1 w obro­nie, ale tym razem przy­nio­sło ono taki efekt, ja­kie­go tre­ner Xa­vier Sa­ba­te ocze­ki­wał. Go­ście przez pra­wie pięć minut nie byli w sta­nie tra­fić do bram­ki Adama Bor­be­ly i tylko opie­sza­łość Wi­śla­ków w ataku po­zy­cyj­nym spo­wo­do­wa­ła, że to pa­ra­dok­sal­nie go­ście w 7.​min. pro­wa­dzi­li 3:2.

W tym cza­sie zna­ko­mi­cie w bram­ce Chro­bre­go spra­wo­wał się Mi­chał Ka­pe­la, który dawał się po­ko­nać je­dy­nie w sy­tu­acjach sam na sam. Mimo stanu 3:3, o czas zde­cy­do­wał się po­pro­sić tre­ner Ja­ro­sław Cie­śli­kow­ski, który wy­raź­nie do­strzegł, że bram­ki jego pod­opiecz­nych by­naj­mniej nie wy­ni­ka­ją ze skład­nych akcji.

Po po­wro­cie na par­kiet Naf­cia­rze grali swoje – czyli szczel­ną obro­nę i kontr­ata­ki. Dość po­wie­dzieć, że pierw­sze sześć goli zdo­by­li wła­śnie po ta­kich ak­cjach. Z bie­giem czasu sta­ty­sty­ka ta sta­wa­ła się coraz bar­dziej im­po­nu­ją­ca – w 20. min. było 13:8, z czego 11 bra­mek go­spo­da­rze zdo­by­li po kontrze w pierw­sze tempo. Prze­wa­ga ORLEN Wisły Płock sys­te­ma­tycz­nie rosła i na prze­rwę oba ze­spo­ły ze­szły przy sta­nie 18:11.

Po­czą­tek dru­giej od­sło­ny spo­tka­nia to fe­sti­wal błę­dów z obu stron, co po­zwo­li­ło Chro­bre­mu od­ro­bić część strat. Wresz­cie znie­cier­pli­wio­ny Xa­vier Sa­ba­te po­pro­sił o prze­rwę dla swo­ich pod­opiecz­nych. Gło­go­wia­nie wciąż mieli po­waż­ne pro­ble­my ze sfor­so­wa­niem płoc­kiej de­fen­sy­wy.

Do­dat­ko­wo w bram­ce do­brze ra­dził sobie Mar­cin Wi­cha­ry, który odbił kilka trud­nych piłek. Jego ko­le­dzy z pola do­ło­ży­li do tego kilka kontr i w 53.​min. wynik brzmiał już 25:17. I choć gra w ataku go­spo­da­rzy mogła po­zo­sta­wić spory nie­do­syt, to ich zwy­cię­stwo dzi­siaj było nie­za­gro­żo­ne.

 

Wisła bardzo mocno podwyższała swoją obronę, ciężko było przeprowadzić składną akcję w ataku pozycyjnym, bo te wyjścia burzyły całą naszą koncepcję. Robiliśmy, co mogliśmy, ale w tym spotkaniu Wisła była po prostu lepsza.
Tomasz Klinger (Chrobry Głogów):
Powiedzieli po meczu:

 

Jarosław Cieślikowski (trener Chrobry Głogów): W tym składzie zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Daliśmy również zagrać kilku młodym zawodnikom. Podsumowując to spotkanie, chciałbym zwrócić uwagę na jakość gry w obronie jednego i drugiego zespołu. Ona dzisiaj zadecydowała. Mimo, że jesteśmy znani z tego, że potrafimy grać w defensywie, to na tle zespołu z Płocka wyglądaliśmy gorzej. Naprawdę „szarpnęli” dzisiaj bardzo mocno, byli agresywni, nieustępliwi, w wielu sytuacjach silniejsi od nas. To był dla nas dzisiaj największy problem.

Tomasz Klinger (Chrobry Głogów): Zgadzam się ze słowami trenera. Wisła bardzo mocno podwyższała swoją obronę, ciężko było przeprowadzić składną akcję w ataku pozycyjnym, bo te wyjścia burzyły całą naszą koncepcję. Robiliśmy, co mogliśmy, ale w tym spotkaniu Wisła była po prostu lepsza.

Xavier Sabate (trener ORLEN Wisły Płock): Z jednej strony jestem zadowolony, gdyż mogliśmy przećwiczyć rzeczy, nad którymi pracowaliśmy w ostatnich czterech tygodniach, szczególnie jeśli chodzi o obronę. Natomiast nie jestem usatysfakcjonowany naszą postawą w ataku. To nie był ten poziom, który co dziennie prezentujemy na treningach. Natomiast tak jak wspomniałem, nasza obrona wyglądała bardzo dobrze, szczególnie w pierwszej połowie zarówno w ustawieniu 5-1, jak i 6-0. Mogłem też dużo rotować składem. Potrzebujemy wszystkich zawodników, dzisiaj więcej minut dostali ci, których mniej oglądaliśmy w pierwszej części sezonu. Jesteśmy drużyną, która zawsze gra o zwycięstwo, więc każdy nasz zawodnik jest tak samo potrzebny na sto procent.

Jose Guilherme de Toledo (ORLEN Wisła Płock): Wiedzieliśmy, że to może być trudny mecz. Chrobry dużo biegał od samego początku, ale dobrze byliśmy ustawieni w obronie. W ataku cały czas widać, że musimy się jeszcze sporo poprawić i wszyscy musimy być skupieni na sto procent. Nie możemy tracić piłek i narażać się na kontry. Dzisiaj Głogów również pokazał dobrą defensywę, która wymuszała na nas błędy. Niemniej pewne z nich, które popełniliśmy, nie powinny nam się zdarzać, dlatego przed nami jeszcze wciąż sporo pracy.

 

[wideo] Chrobry TV: Echa meczu Wisła - Chrobry

 


ORLEN Wisła Płock – Chro­bry Gło­gów 29:21 (18:11)

 

 

Wisła: Borbely, Wichary - Daszek 5(1k), Mihić 6, Sulić 6, Racotea 2, Piechowski 2, Góralski 3, Mlakar 2, Krajewski 1, Obradović 1, Zdrahala, Tarabochia, Moya 1

Chrobry: Kapela, Stachera - Babicz 2, Klinger 4, Rydz 2, Tylutki 4, Warmijak, Bartczak 3(2k), Bekisz, Biegaj 1, Czapla 1, Wawrzyniak 1, Orpik 3, Stelmasik

  Handballowe_koszulki_640_2
oceń 0 (0 głosów)
 
podziel się artykułem
0
Koszulka box 4 300 nad newsletter
Koszulka box 2 300 nad newsletter
Zapisz się, a będziesz otrzymywać newsy prosto
na Twoją skrzynkę e-mailową!
Wpisz swój e-mail
handball.pl © 2009 - 2010 | Created by MadKittens